Cennik usług

Ceny ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.

Kryteria brane pod uwagę to:
– ilość dokumentów księgowych
– forma organizacyjna przedsiębiorstwa
– forma opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów)

Przykładowe ceny usług:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych – od 500 zł
– prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów – od 150 zł
– prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt podatkowy – 100 zł
– prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej – od 35 zł
– reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa – bezpłatne
– pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem i likwidacją działalności przez osoby fizyczne- bezpłatnie

W przypadku gdy obsługujemy dwie lub wiecej firm jednego podatnika oferujemy rabat.