Aktualne wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Składki ZUS za osoby prowadzące działalność:
ubezpieczenie społeczne: z chorobowym – 674,88zł; bez chorobowego – 623,05zł
ubezpieczenie zdrowotne – 254,55zł
Fundusz Pracy – 51,83zł

składki ZUS od minimalnej podstawy wymiaru składek (tzw. mały ZUS)

ubezpieczenie społeczne: z chorobowym – 143,56zł ; bez chorobowego 132,53zł
ubezpieczenie zdrowotne – 254,55zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. 1500 zł brutto/ etat.

Dieta pełna za dobę podróży służbowej krajowej : 23 zł.

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:
samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm 0,5214
o pojemności silnika powyżej 900 cm 0,8358

Odsetki od zaległości podatkowych od 10.05.2012 – 14,5 %

Odsetki od zaległości ustawowych od 15.12.2008 – 13 %

Skala podatkowa w 2012 r
podstawa obliczenia podatku w zł
do 85.528zł dochodu……………………….. podatek 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
ponad 85.528zł dochodu……………………podatek 14839,02 + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Aktualne kursy walut są dostępne pod adresem http://nbp.pl/

Limit sprzedaży dla osób fizycznych dający obowiązek posiadania kasy fiskalnej 40 000 zł w roku
dla osób rozpoczynających działalność w trakcie roku 20 000 zł

Terminy opłat podatków:
podatek dochodowy do 20 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni
podatek VAT do 25 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni

Terminy opłat składek ZUS:
dla osób prowadzących działalność niezatrudniających pracowników- do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni
dla osób prowadzących działalność zatrudniających pracowników – do 15 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT – 150.000 zł.

On August 31st, 2012, posted in: Aktualności by
Comments are closed.