Doświadczenie

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów na wykonywanie usług księgowych oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.
Czytaj więcej...

Rozliczenia podmiotów medycznych

Jesteśmy profesjonalnym biurem rachunkowym z 20-letnim doświadczeniem na rynku. Świadczymy kompleksową obsługę księgową oraz obsługę kadrowo-płacową. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów z branży medycznej, które uzyskają u nas przyjazną cenę za usługi z racji tego, iż nie jesteśmy podatnikiem podatku vat.
Czytaj więcej...

Pełna księgowość - dla większych placówek medycznych

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego
- obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
- prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,zarówno dla celów księgowych jak i podatkowych oraz naliczanie odpisów mortyzacyjnych
- współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
- sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP

Czytaj więcej...

Książka Przychodów i rozchodów i ewidencja ryczałtowa

- bieżące księgowanie dowodów księgowych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
- obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
- wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
- reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
- sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

Czytaj więcej...

Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów na wykonywanie usług księgowych oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej. Ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.